Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2016

beetle
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viakomplikacja komplikacja

December 01 2016

beetle
Dzisiaj kocham Cię jeszcze bardziej niż wczoraj, a nie możesz sobie nawet wyobrazić, jak bardzo kochałem Cię wczoraj.
— James Patterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboli boli
beetle
2989 d408
Reposted fromoll oll viaPawelS PawelS
beetle
Reposted fromtfu tfu viakartoNik kartoNik

November 30 2016

beetle
0347 b426 500
beetle
9315 7957 500
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viaczarnawoda czarnawoda
beetle
beetle
9744 f889
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viazamknioczy zamknioczy

November 27 2016

beetle
Reposted fromdoener doener viaszaaatan szaaatan
beetle
Reposted frommeem meem viasoadysta soadysta
beetle
9179 f24b
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie

November 21 2016

beetle
beetle
beetle
Teraz ci, co mają 20 lat, mają problem, bo już się urodzili z informacją, że muszą być kimś.
— Muniek Staszczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmalldoll smalldoll
beetle
Największym wygranym debaty Clinton-Trump jest sonda Voyager 1, która oddala się od Ziemi z prędkością 17 km/s.
Reposted fromUpiornyOdkurzacz UpiornyOdkurzacz viapffft pffft
beetle
6743 f776
Reposted frommozaiczna mozaiczna vialexxie lexxie
beetle
3222 b123 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaaffia affia
beetle
5826 48d3
Reposted fromadamkrk adamkrk viasmalldoll smalldoll

November 18 2016

beetle
beetle
Miłość zaczyna się w jednym, bardzo konkretnym momencie: otóż ona zaczyna się wtedy, kiedy w drugiej stronie, tej którą kochamy, rozpoznajemy jej słabości. Szczególnie kiedy poznamy już ogromną ilośćtych słabości i decydujemy się na to, żeby pokochać tę osobę właśnie w tych jej słabościach. Otóż miłość to nie jest fascynacja drugą osobą. Miłość to nie jest takie zauroczenie pięknem drugiej osoby (...).
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— o. Adam Szustak
Reposted fromOro Oro viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl