Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

7714 6750 500
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu
beetle
Reposted fromoll oll viaihearvoices ihearvoices
beetle
6992 3998
beetle
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viasoulwax soulwax
beetle
8316 a395 500
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaAmericanlover Americanlover
2282 4a9f
Reposted fromwowimtired wowimtired viafreakish freakish

March 24 2017

beetle
Media lansują przekonanie, że prawdziwy przyjaciel ma zawsze dla nas czas, że kiedy tylko zechcemy rzuci dla nas wszystko i przybiegnie pogadać.
A to nie jest prawda, bo nasz przyjaciel ma też swoje życie, czyli obowiązki i plany, które nas nie uwzględniają. I nie możemy się za to obrażać.
Przyjaźń to coś więcej niż ciągłe bycie razem.
— pani M.
Reposted fromane ane viamaciagowka maciagowka

March 21 2017

beetle
1358 e507
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaWinterwarez Winterwarez
beetle
Benton via The New Yorker
Reposted fromanabee anabee viajchigo jchigo
beetle
8507 7f9a 500
Reposted frombrzezinska brzezinska viazamknioczy zamknioczy

March 20 2017

beetle
6451 c41c
Reposted frompiksele piksele viamissyseepy missyseepy
8250 ba91 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy
8260 631f 500
Reposted fromerial erial viamissyseepy missyseepy

March 17 2017

2727 c479 500
Reposted fromerial erial vianikotyna nikotyna
beetle
Reposted fromRynn Rynn viatfu tfu
beetle
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viagoszko goszko

March 15 2017

beetle
5755 5827

It... It actually worked

Reposted fromjestjuzwiosna jestjuzwiosna viaorelh orelh
beetle
Reposted fromFlau Flau viaalexchilton alexchilton

March 14 2017

0036 01a7
Reposted fromgrrltechie grrltechie viakrybus krybus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl