Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

beetle
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
2094 5275

February 11 2018

4340 854f
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viaDOBRADUPA DOBRADUPA

January 27 2018

beetle
beetle
3951 8620 500
Reposted fromtichga tichga viagket gket

December 29 2017

beetle
6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viashampain shampain
3853 7325 500

justplainsomething:

Guys, this scene was written in the mid 90s.

December 18 2017

beetle

December 05 2017

beetle
4189 4138
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
beetle
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaginsty ginsty
beetle
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabrianmay brianmay

December 04 2017

6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi

November 30 2017

beetle
Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming

November 28 2017

beetle
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaune-raconteuse une-raconteuse

November 24 2017

beetle
Reposted fromZircon Zircon viawszystkodupa wszystkodupa

November 23 2017

beetle
5578 3a5d 500
Reposted frombiru biru viaune-raconteuse une-raconteuse

November 13 2017

beetle
2118 53d6 500
Reposted fromdossya dossya viaalexchilton alexchilton

November 11 2017

beetle
6575 f64b 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
beetle
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl