Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2016

beetle
8445 c011 500
Lolita
Reposted fromthe-lapis-lazuli the-lapis-lazuli
beetle
I want to sleep with you. No, I don't mean have sex. I mean sleep together. Under a blanket. In your bed.
— 23:14
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viasleeping sleeping
beetle
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaperfectlylonely perfectlylonely
beetle
Rzadko myślimy o tym, co mamy, lecz zawsze o tym, czego nam brakuje.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectlylonely perfectlylonely
beetle
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. Chodzi o wybaczanie i zapominanie, ulgowe traktowanie. A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood - "Dziewczyny, które zabiły Chloe"

August 17 2016

beetle
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
beetle
8477 2242
Reposted frombudas budas viaanybodyshit anybodyshit
beetle

August 08 2016

beetle
3701 e6fe 500
beetle
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn

August 07 2016

beetle
0543 d5ba 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatsss tsss
beetle
6184 8b25 500
Reposted frompiehus piehus viaseksgrupowy seksgrupowy

August 05 2016

beetle
Reposted fromjustshineon justshineon viapesymista pesymista
beetle
8416 ff6e 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viapesymista pesymista
beetle
1342 f918 500
Reposted fromfungi fungi viahighhopes highhopes
beetle
zacałuję cię dziś na śmierć
(...)
już nie chcę nic poza tobą
— Witkacy

July 29 2016

beetle
Jeśli mężczyzna mówi co myśli jest mężczyzną. Jeśli kobieta mówi co myśli jest suką.
— Bette Davis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectlylonely perfectlylonely

July 25 2016

beetle

July 24 2016

beetle
   
Reposted fromdreamadream dreamadream viapotrzask potrzask
beetle
4374 eb8b
if you're a garbage you still can
Reposted fromlottee lottee viasewkagold sewkagold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl