Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

beetle
4189 4138
Reposted fromOhLaLaDziwko OhLaLaDziwko viaoutoflove outoflove
beetle
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaginsty ginsty
beetle
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viabrianmay brianmay

December 04 2017

6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viadivi divi

November 30 2017

beetle
Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming

November 28 2017

beetle
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viaune-raconteuse une-raconteuse

November 24 2017

beetle
Reposted fromZircon Zircon viawszystkodupa wszystkodupa

November 23 2017

beetle
5578 3a5d 500
Reposted frombiru biru viaune-raconteuse une-raconteuse

November 13 2017

beetle
2118 53d6 500
Reposted fromdossya dossya viaalexchilton alexchilton

November 11 2017

beetle
6575 f64b 500
Reposted fromtfu tfu viaiblameyou iblameyou
beetle
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viaimpressive impressive
beetle
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viavstane vstane
beetle
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
beetle
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
beetle
beetle
Największym motywatorem wcale nie są dobre książki czy przyjazny głos dochodzący zza pleców. Nie są nimi nagrody ani satysfakcja. Najistotniejszą motywacją powinien być cmentarz. Ta chwila, gdy uzmysławiasz sobie, że jeszcze masz czas wszystko zmienić, że jeszcze nic nie jest stracone, że jeszcze możesz się podnieść i zawalczyć. Wstawaj. Zainicjuj. Odważ się.
— N. Belcik
beetle
9249 b7bd
beetle
9903 1fc3

Good Guy Lucifer

October 23 2017

beetle
0171 6026 500
Pechkeks
Reposted fromvolldost volldost viaagentX agentX

October 22 2017

beetle
Decent cup of coffee
Reposted fromfightling fightling viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl